Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej
Przejdź do treści

Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi Ełckiej

Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w Dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju. Nasz cel chcemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa. Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro Dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich.

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z w wieku 3, 4 i 5 lat.
Obecnie funkcjonują trzy grupy w 3 salach: grupa 3-latków, grupa 4-latków oraz grupa 5-latków.
Przedszkole funkcjonuje dwuzmianowo, jest czynne od godz. 6.30 do godz. 17.00.
Posiadamy duży ogród przedszkolny,wyposażony w atrakcyjny sprzęt terenowy, dostosowany do wieku dzieci.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowane są  codzienne pobyty na świeżym powietrzu.
Pomieszczenia przedszkola składają się z estetycznie i nowocześnie wyposażonych sal, szatni, łazienek i pomieszczeń gospodarczych.
W przedszkolu pracuje 8 nauczycieli.
W ramach wszechstronnego rozwoju Dziecka w przedszkolu zapewniamy:
  • rodzinną, miłą, przytulną i przyjazną Dziecku atmosferę,
  • pracę i zabawę w małych grupach i pod okiem życzliwych i profesjonalnych nauczycieli,
  • wspieranie rozwoju aktywności poznawczej Dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
  • inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne zachowanie,
  • wychowanie w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb innych,
  • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społeczno-kulturalnej i technicznej,
  • respektowanie naczelnej potrzeby każdego Dziecka - ZABAWY,
  • wiele różnego rodzaju atrakcji, np: teatrzyki, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wycieczki edukacyjne, programy sezonowe, udział w konkursach, itd.,
  • samodzielne projekty muzyczno-aktorskie Dzieci,
  • współdziałanie z rodziną, pomaganie jej w wychowaniu Dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
możliwość spotkań w przedszkolu całych rodzin i przyjaciół, wspólne przeżywanie ważnych w roku świąt i innych uroczystości, sprzyjających integracji rodzin, a także środowiska lokalnego.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej
tel/fax: Budynek nr 1: 87 619 74 25, Budynek nr 2: 87 568 37 54
Projekt i aktualizacja: Lucyna Kuryło
ul. Ełcka 18, 19-300 Ełk; sp.nwe@interia.pl
Wróć do spisu treści